PRODUKCJA ROŚLINNA

Strona główna
Organizacja
Historia
Osiągnięcia
Produkcja roślinna
Produkcja zwierzęca
Bydło mięsne
Modernizacje
Mechanizacja
Gaj Mały
Gałowo
Lipnica
Przyborówko
Sprzedaż zwierząt
Sprzedaż roślin
W regionie
Aktualności
Ogłoszenia
Kontakty
strona główna


Warunki przyrodnicze i jakość gleb sprzyjają produkcji roślinnej a zwłaszcza uprawom zbożowym, które zajmują największe obszary. Na kolejnych miejscach w tym segmencie znajdują się uprawy rzepaku, buraków cukrowych i jęczmienia browarnego. Powierzchnia gruntów ornych - 2901,93 ha.
Struktura zasiewów:

  • rzepak - 21%
  • ,
  • zboża - 48%
  • ,
  • kukurydza - 20%
  • ,
  • buraki - 7%
  • ,
  • lucerna i inne - 4%.

Plony w 2008 roku:
* rzepak - 44,5 q/ha,
* zboża - 56,0 q/ha.
W latach 2001 - 2005 średnie plony 4 zbóż osiągnęły 54,2 q/ha. Po przystąpieniu Polski do UE wprowadzona została ochrona gleb i wód (uprawy zielone w okresie jesienno - zimowym) i półnaturalne łąki dwukośne. Przedsiębiorstwo uzyskało więc dopłaty
* środowiskowe - ochrona gleb i wód,
* rolno - środowiskowe - półnaturalne łąki dwukośne,
* dopłaty do roślin przeznaczonych na paszę, na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce).

Na wysokość plonów wielki wpływ mają stosowane nowoczesne technologie orki, siewu, zbioru i wielkość nawożenia oraz ochrona roślin. Poziom nawożenia mineralnego w 2007 roku 293 kg NPK/ha wynika z wyższego udziału w strukturze zasiewów rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych. Park maszynowy wyposażony jest w nowoczesne, wydajne maszyny do upraw i transportu. W ostatnich latach priorytetem jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych obniżających koszty jednostkowe produkcji (zakup maszyn i ciągników wydajnych i energooszczędnych). Produkcja roślinna jest również zapleczem na dla hodowli zwierzęcej.

powrót do strony głównej